Álmai mindenkinek vannak. Lehetnek nagyra törőek, vagy egészen aprók. Gyerekkoromban arról álmodtam, hogy nagy családom lesz, és egy nagy ebédlőasztal körül nyüzsgő, hangzavarban ebédelünk. Ez megmaradt álomnak, bár nagyjából teljesült, mégsem lett cél. Hogyan lesz az álomból cél? Szükséges-e, hogy minden álomból cél legyen?

Talán legjobban úgy lehetne megfogalmazni, hogy az álom kézzel fogható változata a cél. A cél a megvalósítandó eredmény. Az álom lehet földtől elrugaszkodott, utópisztikus. Álmodni könnyű, csak lehunyjuk a szemünk és repülünk a képzelet szárnyán. A cél azonban fontos, hogy elérhető legyen, hogy tudjam, ha odaértem egy folyamat bevégeztetett. Célt meghatározni nem igazán romantikus dolog, papír és ceruza kell hozzá és néhány szabad óra. 🙂

Célmeghatározás legismertebb módszere a S.M.A.R.T. Az angol szavakból alkotott mozaikszó végigvisz a célmeghatározás lépésein. Lássuk mik ezek:

S = Specific (konkrét)
A cél megfelelően pontos, jól körülírt legyen. Ne legyen általános, se túl vagy halmazt felölelő.

M= Measurable (mérhető)
Mérhetővé akkor válik a cél, ha számszerűsíthetjük, meghatározhatunk egy mértékegységet, amivel mérhető. Ami nem mérhető, az nem is ellenőrizhető.

A = Achievable (elérhető)
Erőforrásaink alapján képesek vagyunk rá, vagyis elérhető számunkra az az eredmény.

R = Relevant (valós)
Hozzád illő célt határozz meg. Fontos, hogy az erősségeidből, erőforrásaidból indulj ki.

T = Time-bound (időhöz kötött)
Határidővel válik egésszé a célmeghatározás. Pontos dátum megjelölése a legjobb.

A meghatározott cél akár apró, akár mindent megváltoztató, azért lesz számunkra lényeges, mert a következő lépést jelenti, megmutatja az irányt, segít, útbaigazít. Eredményes célmeghatározást. Ha a megalkotott célról szeretnél egyeztetni, írj nyugodtan (nagyczuri@rmproject.hu)!